Къща

Начална цена: 20160.00 лв. Покажи в EUR

132 кв.м., Говедарци
с. Говедарци, ул. Мир № 5

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 07.01.2020 10:00
Публикувана на: 03.12.2019 15:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от недвижим имот, находящ се в село Говедарци, община Самоков, област Софийска, на адрес: ул.“ Мир„ № 5 /пет/, а именно застроен поземлен имот с площ по кадастрална карта в размер на 497 /четиристотин деветдесет и седем/ кв. м., с идентификатор № 15285.6.293 /петдесет хиляди двеста осемдесет и пет – точка – шест – точка – двеста деветдесет и три/, стар идентификатор: имот пл. № 572 /петстотин седемдесет и втори/, в квартал 35 /тридесет и пети/, парцел VIII /осми/ по ЗРП на село Говедарци, при граници и съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори № 294 /двеста деветдесет и четвърти/, 295 /двеста деветдесет и пети/, 292 /двеста деветдесет и втори/ и 297 /двеста деветдесет и седми/ по кадастралната карта на селото, ведно със застроените върху имота: двуетажна масивна жилищна сграда с РЗП 132 /сто тридесет и два/ кв. м., с идентификатор № 15285.6.293.1 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет – точка – шест – точка – двеста деветдесет и три – точка – едно/, с пристройка, представляваща едноетажна масивна сграда със ЗП 22 /двадесет и два/ кв. м., с предназначение – гараж, с идентификатор № 15285.6.293.3 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет – точка – шест – точка – двеста деветдесет и три – точка – три/, и едноетажна масивна жилищна сграда – лятна кухня, със ЗП 36 /тридесет и шест/ кв. м., с идентификатор № 15285.6.293.2 /петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет – точка – шест – двеста деветдесет и три – точка – две/.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288