Търговски имот

Начална цена: 144000.00 лв. Покажи в EUR

299 кв.м., РАЗГРАД
ж.к.Освобождение № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 27.12.2019 до 27.01.2020
Обявяване на: 28.01.2020 13:30
Публикувана на: 03.12.2019 15:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една втора/ идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.502.6371.5.19 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста седемдесет и едно, точка, пет, точка, деветнадесет/, находящ се в гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-17-120/03.05.2012г. на Началник на СГКК – Разград, с адрес на имота: гр.Разград, п.к.7200, ж.к. Освобождение, бл.3 /три/, който самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 61710.502.6371 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста седемдесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 298.53 кв.м. /двеста деветдесет и осем цяло и петдесет и три стотни квадратни метра/, стар идентификатор: 61710.502.6371.5.16, при Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.502.6371.5.20, под обекта: няма, над обекта: 61710.502.6371.5.3, 61710.502.6371.5.4.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288