Офис

Начална цена: 41498.88 лв. Покажи в EUR

30 кв.м., КЪРДЖАЛИ
район Общински пазар, зона Б

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 10.12.2019 до 10.01.2020
Обявяване на: 13.01.2020 10:50
Публикувана на: 03.12.2019 16:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

V имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.106.607.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к.6600 ул.район Общински пазар, зона Б, ет.2 обект-офис №5. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 40909.106.607.1, брой надземни етажи 2, брой подземни етажи 0, предназначение: Сграда със смесено предназначение. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.106.607. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 30.00 кв.м. Ниво:1 - Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.106.607.1.14, 40909.106.607.1.12. Под обекта: 40909.106.607.1.6, 40909.106.607.1.5. Над обекта: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 41 498,88 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ОСЕМ ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288