Земеделска земя

Начална цена: 7472.00 лв. Покажи в EUR

7239 кв.м., Бегово
местност - КАСАБ ДЕРЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петя Стойчева Николова
Срок: от 09.12.2019 до 09.01.2020
Обявяване на: 10.01.2020 15:00
Публикувана на: 03.12.2019 16:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20189110400263-ОРИЗИЩЕ с площ от 7.239дка (седем декара двеста тридесет и девет квадратни метра), съставляващо имот №039118 (нула три девет едно едно осем), находящо се в землището на с. Бегово, ЕКАТТЕ:03085 (нула три нула осем пет), местност - КАСАБ ДЕРЕ, обл. ПЛОВДИВ, общ. КАЛОЯНОВО, с.Бегово, пета категория, при граници: Имот №039117 (нула три девет едно едно седем) - оризище на Неделю Димитров Узунов, Имот №039076 (нула три девет нула седем шест) – полски път на Община Калояново. На основание чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК определям начална цена, от която да започне публичната продан в размер на 7472лв (седем хиляди четиристотин седемдесет и два лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК.

ЧСИ

Име: Петя Стойчева Николова
Служебен номер: 911
Телефон: 032 539 933
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, гр. Пловдив, ул. Йоаким Груев №39 А, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Стойчева Николова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3088
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 288