Други

Начална цена: 192.24 лв. Покажи в EUR

4001 кв.м., Богутево
1/9 идеална част от ГОРА, находяща се в м. "ПРИСОЙКИТЕ"

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 30.12.2019 до 30.01.2020
Обявяване на: 31.01.2020 10:00
Публикувана на: 04.12.2019 17:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. 1/9 (една девета) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 23063 по Картата на землището на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с площ от 4001 кв. м. (четири хиляди и един квадратни метра), с начин на трайно ползване: ГОРСКИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, категория: Десета, находящ се в землището на с. Богутево, ЕКАТТЕ 04801, общ. Чепеларе, обл. Смолян, местност „ПРИСОЙКИТЕ“, при граници и съседи на имота: поземлени имоти № 23061 – Горски трайни насаждения на Шабан Исуфов Мекеров, № 23093 – Гор. стоп. терен на ДГФ, № 23038 – Пасище с храсти на СЕЛСЪВЕТ – С.БОГУТЕВО, № 23062 – Горски трайни насаждения на наследници на Рамадан Асенов Хаджиев и № 23100– Населено място на СЕЛСЪВЕТ – С.БОГУТЕВО;

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239