Други

Начална цена: 178058.40 лв. Покажи в EUR

101 кв.м., ВАРНА
ул. Петко Каравелов № 34, ет. - 1

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Христо Василев Георгиев
Срок: от 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 30.01.2020 10:00
Публикувана на: 06.12.2019 09:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, ет. – 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.273, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 100.87 кв. метра, прилежащи части: 9,2977 % /14.17 кв.м/ ид.части от общите части на сградата; ниво 1 съседни самостоятелни обекти в сградата: с предназначение: на същия етаж - няма, под обекта - няма, и над обекта – няма, а ниво 2 съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1508.273.3.10, 10135.1508.273.3.9, по обекта: няма, над обекта: 10135.1508.273.3.1, ведно с всички подобрения и всички съответни прилежащи части, описан в Нотариален акт за договорна ипотека с дв.вх. рег. № 4446/01.03.2017г. и Нотариален акт за договорна ипотека с дв.вх. рег. № 4475/01.03.2017г. като самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, с предназначение: за спортна и развлекателна дейност, стар идентификатор 10135.1508.273.2.13, на две нива, разположен на ет. -1 в сграда с административен адрес гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, с обща застроена площ от 100.87 кв. метра, при съседни самостоятелни обекти по схема: за ниво 1 - на същия етаж - няма, под обекта - няма, и над обекта - няма, за ниво 2 - на същия етаж - 10135.1508.273.3.10 и 10135.1508.273.3.9, под обекта- няма и над обекта - 10135.1508.273.3.1, както и 9,2877 %, съответстващи на 14.71 кв.м. ид. части от общите части на сградата № 3 и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.273. Имотът е описан в инвестиционните проекти като фитнес зала с обслужващи помещения - съблекални, санитарни възли и сауна, разположена в сутерена на сградата.

Тип строителство

  • Тухла

ЧСИ

Име: Христо Василев Георгиев
Служебен номер: 892
Телефон: 052/633-197
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Бачо Киро" № 1, ет.1, обект I.1, сграда 1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://hristogeorgiev.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Христо Василев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3047
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 285