Тристаен апартамент

Начална цена: 76560.00 лв. Покажи в EUR

94 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 07.02.2020 08:30
Публикувана на: 06.12.2019 15:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица, блок № 32 /тридесет и две/, вход „В“, етаж V /пети/ ; стар адрес - ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/, представляващ самостоятелен обект в сграда № 72624.621.19.4.88 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, точка, осем, осем/, попадащ в сграда №726924.621.19.4 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири/ по кадастралната карта на гр. Добрич, състоящ се от две стаи, столова, кухненски бокс, балкони и сервизни помещения със застроена площ от 94.26 /деветдесет и четири цяло двадесет и шест стотни/ кв. метра ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 /две/ със застроена площ от 12,22 /дванадесет цяло двадесет и две стотни/ кв. метра и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 9 /девет/ на площ от 7.28 /седем цяло двадесет и осем стотни / кв. метра, ведно с 2,998 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 14,05 /четиринадесет цяло и пет стотни/ кв. метра и 2,998 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №72624.621.19 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет/, при съседни самостоятелни обекти на жилището на същия етаж: 72624.621.19.4.89; 72624.621.19.4.87; под обекта: 72624.621.19.4.44; над обекта 72624.621.19.4.96 Описание: Апартаментът се намира на пети етаж в седем етажна монолитна сграда и се състои от две стаи, столова, кухненски бокс, сервизни помещения-баня и тоалетна отделно, коридор и две тераси. Кухненския бокс е с вход от към трапезария, а от там има излаз на закрита тераса на запад. Терасата на изток е отворена, с под-мозайка, масивен парапет .Дограма за цялото жилище дървена двойна. Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1995 год. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: - законна ипотека № 137, том І, дв. вх. рег. № 9587/21.06.2007г., учредена до размера на сумата от 46600 лева, подновена с акт №251, том 2, книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, дв.вх.рег.№3984/27.04.2017 г. - възбрана № 128, том ІV, дв. вх. рег. № 11451/30.10.2012г. - възбрана № 185, том ІІ, дв. вх. рег. № 6492/19.07.2016г., - искова молба № 106, том І, дв. вх. рег. № 17614/10.12.2008г. - съдебно решение № 78, том ХVІ, дв. вх. рег. 9085/17.09.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3047
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 285