Гараж

Начална цена: 9360.00 лв. Покажи в EUR

22 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 07.02.2020 08:30
Публикувана на: 06.12.2019 15:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- ГАРАЖ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица“, блок№ 32 /тридесет и две/, вход „В“, стар адрес: ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/; представляващ самостоятелен обект в сграда № 72624.621.19.4.21 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, точка, две, едно/, попадащ в сграда № 72624.621.19.4 / седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири/ по кадастралната карта на гр. Добрич, със застроена площ от 21.50 /двадесет и едно цяло и петдесет стотни/ кв.метра, ведно с 0,610 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2.86 / две цало осемдесет и шест стотни/ кв.метра и 0.610 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №72624.621.19 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет/, при съседни самостоятелни обекти на жилището: на същия етаж: 72624.621.19.4.22; 72624.621.19.4.19; 72624.621.19.4.23; и 72624.621.19.4..18; под обекта-няма.;над обекта-няма Описание: Гаражът се намира на партерен етаж в седем етажна монолитна сграда и се състои от едно помещение с подход от изток по асфалтов път. Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1995 год. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: законна ипотека № 137, том І, дв. вх. рег. № 9587/21.06.2007г., учредена до размера на сумата от 46600 лева, подновена с акт №251, том 2, книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, дв.вх.рег.№3984/27.04.2017 г. възбрана № 128, том ІV, дв. вх. рег. № 11451/30.10.2012г. възбрана № 185, том ІІ, дв. вх. рег. № 6492/19.07.2016г. искова молба № 106, том І, дв. вх. рег. № 17614/10.12.2008г. съдебно решение № 78, том ХVІ, дв. вх. рег. 9085/17.09.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2688
  • Продажба на МПС: 178
  • Продажба на имущество: 242