Парцел

Начална цена: 10512.00 лв. Покажи в EUR

591 кв.м., КАВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 06.01.2020 до 06.02.2020
Обявяване на: 07.02.2020 11:00
Публикувана на: 06.12.2019 15:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот, находящ се в гр. Каварна, обл.Добрич, местност „Старите лозя“, с площ от 591 кв.м. (петстотин деветдесет и един), с идентификатор 35064.500.472 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, нула, четири, седем, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каварна, одобрени съ Заповед № РД-18-32/27.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при граници и съседи: № 35064.500.470, 35064.500.473, 35064.500.495, 35064.500.496, 35064.500.471. Описание: Имотът се намира в североизточната част на вилната зона на гр. Каварна, в местонст „Старите лозя“ - на втора линия от север към главния път за Каварна. Имотът е с правоъгълна форма, на равен терен. Не е застроен. Не е ограден. Има комуникации в съседните застроени имоти. Земята се обработва – засята е с лозови насаждения, които се стелят по земята. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: възбрана № 20, том ІІ, дв.вх.рег. № 2733/19.09.2013г., възбрана № 83, том І, дв.вх. рег. № 25.05.2015г., възбрана № 192, том І, дв.вх. рег. № 2143/05.11.2012 г., възбрана № 41, том ІІ, дв.вх.рег. № 2942/05.11.2012г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239