Земеделска земя

Начална цена: 1104.00 лв. Покажи в EUR

8207 кв.м., Бежаново

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Румен Йорданов Димитров
Срок: от 29.12.2019 до 29.01.2020
Обявяване на: 30.01.2020 14:00
Публикувана на: 09.12.2019 10:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 024015 (двадесет и четири хиляди и петнадесет) в землището на село Бежаново, с ^СКАТТЕ 03143, община Луковит, област Ловеч, с площ на имота 8.207 дка (осем дка и двеста и седем кв.м.) и начин ^wa трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, пета категория на земята, при неполивни условия, находящ се в местност ТАШАРМАН, при граници (съседи): имот№ 039035- Полски път на Община Луковит, имот № 039043 Полски път на Община Луковит, имот № 024600 Залесена терит. на Христо Георгиев Христов, имот № 024019- Пасище с храсти на наел. на Фатиме Абазова Колашева, имот № 024024 Изостав. ливада на Тинка Найденова Петкова

ЧСИ

Име: Румен Йорданов Димитров
Служебен номер: 880
Телефон: 068/601137
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, ул. "Търговска" 12, хотел "Ловеч", ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Румен Йорданов Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2853
  • Продажба на МПС: 159
  • Продажба на имущество: 202