Търговски имот

Начална цена: 12217.23 лв. Покажи в EUR

18 кв.м., РУСЕ
240-2014- пл. Александър Стамболийски, ет. - 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 20.01.2020 до 20.02.2020
Обявяване на: 21.02.2020 10:00
Публикувана на: 08.01.2020 16:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.3365.1.2 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет точка едно точка две/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, пл. „Александър Стамболийски“ ет. - 1 /минус едно/, с площ по кадастрална карта от 17.70 кв.м. /седемнадесет квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части – 0.796 % ид.ч. /нула цяло седемстотин деветдесет и шест хилядни процента идеални части/ от сградата; Самостоятелният обект е разположен в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 63427.2.3365 /шест три четири две седем точка две точка три три шест пет/ и 63427.2.2783 /шест три четири две седем точка две точка две седем осем три/; Предназначение на самостоятелният обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; Брой нива на обекта: 1 /едно/; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 63427.2.3365.1.3; Под обекта – няма; Над обекта – няма;   ЦЕНА: 12 217.23 лв. вписана Възбрана в полза на Община Русе - отдел МДТ и Уникредит Булбанк АД, Определям всеки сряда и петък от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4001
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 223