Търговски имот

Начална цена: 39600.00 лв. Покажи в EUR

247 кв.м., РУСЕ
371-2010- ул. Проф Асен Златаров 30-32

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:00
Публикувана на: 13.01.2020 10:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.1781.1.15 /шест три четири две седем точка две точка едно седем осем едно точка едно точка едно пет/, находящ се в гр. Русе, обл. Русе, ул. „Проф. Асен Златаров” №30-32 /тридесет тире тридесет и две/, ет. -1 /минус едно/, с площ 247.10 кв.м. /двеста четиридесет и седем квадратни метра и десет квадратни дециметра/, брой нива на обекта 1 /един/ и предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, който самостоятелен обект се намира в сграда №1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.1781 /шест три четири две седем точка две точка едно седем осем едно/, ведно с 1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от прилежащите му 12,777% /дванадесет цяло седемстотин седемдесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от дворното място, цялото с площ по кадастрална скица – 449 кв.м. /четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, а с площ по акт за собственост 444 кв.м. /четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: високо застрояване, при граници и съседи за поземления имот: 63427.2.1780, 63427.2.1782, 63427.2.1721, 63427.2.1755. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 63427.2.1781.1.14; под обекта: няма; над обекта: 63427.2.1781.1.20, 63427.2.1781.1.19, 63427.2.1781.1.18, 63427.2.1781.1.22, 63427.2.1781.1.24, 63427.2.1781.1.21;   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 39 600.00 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 18:00 ч, за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181