Двустаен апартамент

Начална цена: 96552.00 лв. Покажи в EUR

87 кв.м., РУСЕ
703-2017- ул. Борисова 94

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:00
Публикувана на: 13.01.2020 10:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.395.5.12 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет точка пет точка едно две/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Борисова № 94 /деветдесет и четири/, вх. 4 /четири/, ет. 1 /едно/, ап. 12 /дванадесет/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 5 /пет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.395 /шест три четири две седем точка две точка три девет пет/, а съгласно нотариален акт представляващ АПАРТАМЕНТ № 12 /дванадесет/, находящ се на втория етаж, във вх. Г /буква „Г“/ на жилищен блок Васил Левски по ул. Борисова № 94 /деветдесет и четири/, състоящ се от две стаи, дневна, бокс и сервизни помещения. Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 87.22 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра и двадесет и два квадратни дециметра/, ведно с прилежащите части: Изба № 92 /деветдесет и две/, при граници на избеното помещения съгласно нотариален акт: двор, изба № 91 на Шукрю и Фатме Халилови, коридор и изба № 93 на Борис и Тодорка Митеви, заедно с 1,298% /едно цяло двеста деветдесет и осем хилядни процента/ ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж. Стар идентификатор: няма. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.395.5.11; под обекта: 63427.2.395.5.107; над обекта: 63427.2.395.5.24   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 96 552.00 лв. вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208