Земеделски имот

Начална цена: 960.00 лв. Покажи в EUR

2001 кв.м., Николово
703-2017- ПАСИЩЕ, м-ст ПЛУЖНА

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:00
Публикувана на: 13.01.2020 10:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ от ИМОТ № 092003 /нула девет две нула нула три/, находящ се в землището на с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност "ПЛУЖНА", с площ по скица 2.001 дка /два декара и един квадратен метър/. Начин на трайно ползване: Пасище, мера. Вид собственост: Частна. Категория на земята при неполивни условия: Пета. Граници и съседи: имот № 092002; имот № 092001; имот № 000157; имот № 092004; имот № 092010. Върху имота има пследните ограничения: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения, а съгласно кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51679.92.3 /пет едно шест седем девет точка девет две точка три/, находящ се в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе, местност „ПЛУЖНА“, с площ по кадастрална карта от 2 001 кв.м. /две хиляди и един квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Пасище; Категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/; Номер по предходен план: 092003; Съседи: 51679.92.2, 51679.92.11, 51679.92.10, 51679.92.4, 51679.185.157, 51679.92.1.   НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 960.00 лв. вписана Възбрана в полза на РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4001
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 223