Производствен имот

Начална цена: 63576.00 лв. Покажи в EUR

102 кв.м., ВАРНА
улица "Стоян Бацов" №8

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Петя Любомирова Иванова
Срок: от 19.01.2020 до 19.02.2020
Обявяване на: 20.02.2020 14:00
Публикувана на: 14.01.2020 16:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, община Варна, район Приморски, улица "Стоян Бацов" №8 (осем), представляващ сграда с идентификатор 10135.2575.1056.4 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест точка четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед №РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: 18-8863/11.06.2014 г. на Началник на СГКК-Варна, със застроена площ 45,00 (четиридесет и пет) кв.м. по скица, а по удостоверение за търпимост със застроена площ 45,30 (четиридесет и пет цяло и тридесет стотни) кв.м. - първи етаж и застроена площ сутерен - 57,15 (петдесет и седем цяло и петнадесет стотни) кв.м., с предназначение - промишлена сграда, брой етажи: 1 (един), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. СЛАДКАРСКИ ЦЕХ, разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1056 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест) с административен адрес: град Варна, община Варна, район Приморски, улица "Стоян Бацов" №8 (осем), представляващ сграда с идентификатор 10135.2575.1056.3 (едно нула едно три пет точка две пет седем пет точка едно нула пет шест точка три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със заповед №РД-18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД 14-03830/28.03.2013 г. на Началник на СГКК-Варна, със застроена площ 23,00 (двадесет и три) кв.м., с предназначение - промишлена сграда, брой етажи: 1 (един), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Петя Любомирова Иванова
Служебен номер: 883
Телефон: 0882 441 553
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Варна, ул. Русе" № 15, ет.4, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.pivanova883.com
Виж всички активни обяви за имоти на Петя Любомирова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2599
  • Продажба на МПС: 176
  • Продажба на имущество: 239