Парцел

Начална цена: 11829.60 лв. Покажи в EUR

890 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Петьо Ангелов Петков
Срок: от 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 13.03.2020 10:00
Публикувана на: 15.01.2020 09:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от Урегулиран поземлен имот I – 322 /първи – триста двадесет и две/, кв. 77 /седемдесет и седем/ по плана на гр. Червен бряг, който имот се намира в гр. Червен бряг, Обл. Плевен, и е целият от 890 кв.м. /осемстотин и деветдесет квадратни метра/, заедно с построените в него СТОПАНСКА СГРАДА /за фурна/ и правото на строеж върху масивна стопанска сграда, от 450 кв.м. /четиристотин и петдесет квадратни метра/, при граници и съседи : улица, Цветко Радев и общинска собственост. Върху имота има вписана в полза на взискателя с № от дв. вх. рег. 2540 от 08/11/2016г. , акт том 1, акт номер 132, година 2016; вписана в полза на „ Космо България Мобайл“ ЕАД възбрана с № от дв. вх. рег. 2073 от 16/08/2007г. , акт том 1, акт номер 19, година 2007.

ЧСИ

Име: Петьо Ангелов Петков
Служебен номер: 905
Телефон: 064 977 826
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет. 5, офис 508
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петьо Ангелов Петков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3309
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 140