Производствен имот

Начална цена: 257000.00 лв. Покажи в EUR

8860 кв.м., Годеч
гр. Годеч, ул. Ком №3

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:00
Публикувана на: 16.01.2020 14:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 860 (осем хиляди осемстотин и шестдесет) кв.м., находящ се в строителните граници на гр. Годеч, община Годеч, област София, съставляващ имот I (първи) от квартал 43 (четиридесет и три), отреден за „Складове на ДПП“ по действащия регулационен план на гр. Годеч, Софийска област, при съседи на имота по скица: улица и от три страни край на регулацията, ВЕДНО с построените в имота КАФЕ-БАР – едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 63 (шестдесет и три) кв.м. и ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ с навес – едноетажна сграда от сглобяема метална конструкция, със застроена площ от 222 (двеста двадесет и два) кв.м., като сградите са в режим на търпимост, съгласно пар. 16 от ПР на ЗУТ, както и АВТОСЕРВИЗ – едноетажна сграда от сглобяема метална конструкция, със застроена площ от 288 (двеста осемдесет и осем) кв.м., с режим на търпимост, съгласно пар.16 от ПР на ЗУТ, попадаща с площ от 78 (седемдесет и осем) кв.м. в югозападния ъгъл на УПИ № I (първи) от квартал 43 (четиридесет и три), отреден за „Складове на ДПП“ по действащия регулационен план на гр. Годеч, Софийска област и с площ от 210 (двеста и десет) кв.м., поподаща в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в местността „Барата“, с начин на трайно ползване Друга селищна територия, съставляващ №006950 (нула, нула, шест, девет, пет, нула) в землището на гр. Годеч, Софийска област, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181