Земеделска земя

Начална цена: 6962.06 лв. Покажи в EUR

486 кв.м., Виноградец

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 15:00
Публикувана на: 17.01.2020 12:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 11154.281.77/единадесет хиляди сто петдесет и четири точка двеста осемдесет и едно точка седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1031/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед:няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, местност РАДЕВИЦА, с площ от 486 кв.м. Стар номер на имота:281077. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Нива. Категория на земята при неполивни условия:10. При граници и съседи:11154.281.445, 11154.281.78, 11154.281.437, 11154.281.76.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181