Тристаен апартамент

Начална цена: 97863.20 лв. Покажи в EUR

89 кв.м., РУСЕ
кв. Възраждане, ул. Студентска №7, ет.3, ап.10

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 09:00
Публикувана на: 20.01.2020 08:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, на третия етаж, в секция ”Б", в обществено-жилищен комплекс "ДАВ-1" /едно/, с административен адрес: ул. "Янтра" и ул. "Студентска" № 7 /седем/, в ЖК "Възраждане", гр. Русе, със застроена площ 83.55 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, антре, сервизни помещения, при граници за апартамента: апартамент № 9 /девет/, коридор, терен на комплекса, заедно с прилежащо избено помещение № 10 /десет/ с площ от 3.70 кв.м. /три квадратни метра и седемдесет квадратни дециметра/, при граници: коридор, изба № 9 /девет/, коридор, заедно с припадащите се 1.416% /едно цяло четиристотин и шестнадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-3720 /седем римско за три хиляди седемстотин и двадесет арабско/, в квартал 380 /триста и осемдесет/ по кадастралния план на град Русе, ЖК "Възраждане", ЕКАТТЕ 63427, община Русе. област Русе, одобрен със Заповед № 821 на 26.04.2004 год. на Кмета на Община Русе и Заповед № 3255 от 05.11.2004 год. ИПР като имот 3720 /три хиляди седемстотин и двадесет/ има площ 1106 кв.м. /хиляда сто и шест квадратни метра/, а УПИ-VII /седем римско/ е с площ 1148 кв.м. /хиляда сто четиридесет и осем квадратни метра/ и е отреден за жилищно застрояване, при граници: УПИ VI-3720, улица "Янтра", ул. "Студентска“, а по кадастрална карта представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.168.1.30 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто шестдесет и осем, точка, едно, точка, тридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, квартал ВЪЗРАЖДАНЕ, ул. СТУДЕНТСКА № 7, ет. 3, ап. 10, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.168 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, едно, точка, сто шестдесет и осем/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 88.87 кв.м. /осемдесет и осем квадратни метра и осемдесет и седем квадратни дециметра/, със съответните прилежащи части, ниво: 1 /едно/, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 63427.1.168.1.29, 63427.1.168.1.31, Под обекта: 63427.1.168.1.24, Над обекта: 63427.1.168.1.36.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • ТЕЦ
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181