Тристаен апартамент

Начална цена: 44352.00 лв. Покажи в EUR

78 кв.м., РУСЕ
ул. Филип Станиславов № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Милкана Борисова Македонска
Срок: от 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 20.03.2020 09:00
Публикувана на: 20.01.2020 08:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 13 /тринадесет/, на седми етаж, във вход четири, от жилищен блок 403 /четиристотин и три/ по улица Филип Станиславов № 2 /две/, в жилищен комплекс Чародейка-Г-Север в гр.Русе, общ.Русе, обл.Руее, състоящ се от две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения с площ от 77,78 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, при граници: улица, апартамент № 18 /осемнадесет/ от вход 5 /пет/, стълбище, апартамент № 14 /четиринадесет/, терен на комплекса, заедно с прилежащо ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ с площ 3.65 кв.м. /три квадратни метра и шестдесет и пет квадратни дециметра/, при граници; коридор, терен на комплекса, коридор, изба № 12 /дванадесет/, заедно с 1.756 % /едно цяло седемстотин петдесет и шест хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с описание по кадастрални данни: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.6.84.4.13 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, осемдесет и четири, точка, четири, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, кв. ЧАРОДЕЙКА-Г-СЕВЕР, ул. ФИЛИП СТАНИСЛАВОВ № 2, бл. 403, вх. 4, ет. 7, ап. 13, който самостоятелен обект се намира на етаж 7 /седем/ в сграда с идентификатор 63427.6.84.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, осемдесет и четири, точка, четири/, брой надземни етажи 8 /осем/, брой подземни етажи 0 /нула/, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.6.84 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, шест, точка, осемдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 77.78 кв.м. /седемдесет и седем квадратни метра и седемдесет и осем квадратни дециметра/, с прилежащи части: ИЗБА 13 /тринадесет/, 1,756% ид.ч. от сградата, Ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.6.84.4.14, под обекта: 63427.6.84.4.11, над обекта: 63427.6.84.4.15

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Асансьор
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Милкана Борисова Македонска
Служебен номер: 831
Телефон: 082 - 828839, 0892260747
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Борисова No23, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Милкана Борисова Македонска

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208