Паркомясто

Начална цена: 9738.00 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., Черноморец

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 13:00
Публикувана на: 20.01.2020 13:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПАРКОМЯСТО № 37 /тридесет и седем/, находящо се на кота - 3.20 /знак "минус", три цяло и двадесет стотни/ м., в секция А-3 /буква А три/ на блок А /буква А/, със застроена площ от 17.06 кв.м. /седемнадесет цяло и седем стотни/, при граници: външен зид, паркомясто № 36, паркомясто № 38 и маневрено поле, а съгласно схема на Агенцията по кадастъра - Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 81178.8.39.7.48 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем, точка, четиридесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Черноморец, общ.Созопол, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Черноморец, п.к.8149, вак. селище "Свети Никола", вх.А 3, ет.1, гараж 37, с предназначение на самостоятелният обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта 1 /едно/, с площ по документ: 17.00 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/ и прилежащи части 0.200 проц.ид.части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 81178.8.39.7.47, 81178.8.39.7.49, под обекта: няма, над обекта: 81178.8.39.7.10, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА № 7 с идентификатор № 81178.8.39.7 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет, точка, седем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 81178.8.39 /осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, точка, осем, точка, тридесет и девет/

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181