Земеделски имот

Начална цена: 4242.00 лв. Покажи в EUR

675 кв.м., Добринище

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 21.01.2020 до 21.02.2020
Обявяване на: 24.02.2020 13:00
Публикувана на: 20.01.2020 17:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1). Поземлен имот с идентификатор: 21498.143.17, с площ от 675,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 8; ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 143, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 143017. Съседи: 21498.143.13; 21498.143.414; Адрес на поземления имот: гр. Добринище, м. Керпичето Описание по стар идентификатор:НИВА цялата с площ от 0,675дка., осма категория, местност „Керпичето“, имот №143017 по картата на землището на гр. Добринище, при граници и съседи: имот №143013 – Пасище – мерна Общ. Банско, имот №000414 – полски път на Общ. Банско. Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 21498.143.17 Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока север. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява по черен път. Имота е необработваем и същият частично се е самозалесил с иглолистна растителност. В близост до имота няма Ел и ВиК мрежи. Същият се намира на около петстотин метра южно от строителните граници на гр. Добринище. Начална цена 4 242лв./четири хиляди двеста четиридесет и два лева/

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208