Къща

Начална цена: 217152.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., Китен
УЛ. "ЧАЙКА" № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Трифон Димитров Димитров
Срок: от 22.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 14:00
Публикувана на: 21.01.2020 09:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37023.501.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот – гр.Китен, ул. „Чайка“ № 1; Площ – 500 кв.м; Трайно предназначение на територията – Урбанизирана; Начин на трайно ползване – Средно застрояване (от 10 до 15 m); Съседи: 37023.501.616, 37023.501.756, 37023.501.233, 37023.501.294, 37023.501.236, 37023.501.245, Стар идентификатор – бивш общински, УПИ Х–179, квартал 5, по плана на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, целият на площ от 514 кв.м., при граници на УПИ: изток – УПИ VIII-163, 148, запад – УПИ ХI–179, север УПИ ХIII, юг – тупик, както и следните самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 37023.501.235.1, изградена в описания поземлен имот, а именно: - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 37023.501.235.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота – гр.Китен, ул. „Чайка“ № 1, ет.1; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 37023.501.235; Предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент; Брой нива на обекта – 1; Посочена в документа площ– 62.00 кв.м; Ниво – 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – 37023.501.235.1.4; над обекта – 37023.501.235.1.2; Стар идентификатор – няма. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 37023.501.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота – гр.Китен, ул. „Чайка“ № 1, ет.2; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 37023.501.235; Предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент; Брой нива на обекта – 1; Посочена в документа площ– 65.00 кв.м; Ниво – 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – 37023.501.235.1.1; над обекта – 37023.501.235.1.3; Стар идентификатор – няма. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 37023.501.235.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-94/21.12.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК; Последно изменение със заповед – няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота – гр.Китен, ул. „Чайка“ № 1, ет.3; Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена впоземлен имот с идентификатор 37023.501.235; Предназначение на самостоятелния обект – Друг вид самостоятелен обект всграда; Брой нива на обекта – 1; Посочена в документа площ – 60.00 кв.м; Ниво – 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – 37023.501.235.1.2; над обекта – няма; Стар идентификатор – няма. - ПРИСТРОЙКА СЪС СТАИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 37023.501.235.1, с площ на пристройката от 221 кв.м., състояща се от партер със застроена площ от 63 кв.м., първи и втори жилищни етажи със застроена площ на всеки един от тях 79 кв.м., като изградената ПРИСТРОЙКА не е самостоятелен обект и е функционално свързана със съществуващата СГРАДА с идентификатор № 37023.501.235.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Китен, общ. Приморско одобрени със Заповед РД-18-94/21.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изпълнение в КККР, адрес на сградата: гр.Китен, п.к. 8284, ул. „Чайка“ № 1, застроена площ: 58 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, изградена в поземлен имот с идентификатор 37023.501.235.

ЧСИ

Име: Трифон Димитров Димитров
Служебен номер: 801
Телефон: 056 530012
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул.Александровска №82, вх.В, ет.2, ап.8
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Трифон Димитров Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208