Къща

Начална цена: 37296.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., Съединение
гр. Съединение, ул. "Козлодуй" № 16

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Срок: от 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 27.03.2020 15:00
Публикувана на: 21.01.2020 09:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 790 кв.м. (седемстотин и деветдесет квадратни метра), съгласно скица, а по нотариален акт от 780 кв.м. (седемстотин и осемдесет квадратни метра), съставляващо УПИ XXIII-541 (двадесет и три римско, петстотин четиридесет и едно) от квартал 5 (пет) по плана на град Съединение, община Съединение, област Пловдив, одобрен със Заповед № 335/1992г., ведно с построените в дворното място едноетажна паянтова жилищна сграда, със застроена площ от 34 кв.м. (тридесет и четири квадратни метра), съгласно скица, а по нотариален акт 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) и две стопански постройки , със застроена площ съответно от 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) и 33 кв.м. (тридесет и три квадратни метра), съгласно скица, а по нотариален акт 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра) и 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), както и масивна стоманобетонна жилищна сграда, състояща се от всекидневна с кухненски бокс, три спални, баня с тоалетна, коридор и веранда, със застроена площ от 67кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), ведно с намиращите се на границата с ул. „Козлодуй“ двуетажна масивна сграда с площ от 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра) и разположена до нея едноетажна масивна сграда (склад) с площ от 29 кв.м. (двадесет и девет квадратни метра), ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници на УПИ-то: УПИ XXIV-540, XXII-537, от две страни улици.

ЧСИ

Име: Минка Пенчева Станчева - Цойкова
Служебен номер: 822
Телефон: 032 - 263938
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри № 3
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Минка Пенчева Станчева - Цойкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208