Двустаен апартамент

Начална цена: 36405.83 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., САНДАНСКИ
гр. Сандански, ул. Пресиян № 11

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 10:00
Публикувана на: 21.01.2020 10:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65334.301.2416.1.2, гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/11.11.2009 г. / 11.11.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2, Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2416, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: няма данни, Прилежащи части:..., Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта: 65334.301.2416.1.1, Над обекта: 65334.301.2416.1.3, съгласно справка по кадастралната карта, който съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписвания при РС- гр. Сандански дв.вх.рег. 1322/ 10.05.2007г., Акт № 145, том 1, представлява: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ с разгърната площ от 86,00 кв.м. от южното петно на къщата - близнак, построена в УПИ II, кв. 157, по плана на гр. Сандански, целият УПИ на площ от 400 кв.м., при съседи на имота : улица, УПИ I /първи/, УПИ III трети/, УПИ IX /девети/, УПИ X /десети/ от същия квартал, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181