Гараж

Начална цена: 11249.28 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., КЪРДЖАЛИ
кв.”Възрожденци”, ул.”Никола Иванов” №20, ет.-1

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 10:00
Публикувана на: 21.01.2020 11:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

VІІІ имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 40909.111.382.1.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г./18.10.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК. Последно изменение със заповед: КД-14-09-16/27.1.2010г. / 27.01.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК-КЪРДЖАЛИ. Адрес на имота: гр.Кърджали, п.к. 6600, кв.”Възрожденци”, ул.”Никола Иванов” №20, ет.-1, гараж №9. Самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.111.382. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта:1. Посочена в документа площ: 17,10 кв.м. Прилежащи части: 23.91 кв.м. идеални части от подземния паркинг; 0,53% идеални части от общите части на сградата. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 40909.111.382.1.38, 40909.111.382.1.40. Под обекта: няма. Над обекта: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 11 249,28 /ЕДИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ДВЕСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ ЛВ. И ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181