Земеделска земя

Начална цена: 4080.00 лв. Покажи в EUR

4000 кв.м., Невша

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:40
Публикувана на: 21.01.2020 14:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 51233.12.10 /пет, едно, две, три, три, точка, едно, две, точка, едно, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Невша, Община Ветрино, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-1078/10.05.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Невша, местност "Балбазан", с площ от 4000 /четири хиляди/кв.м.; предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/; при съседи: 51233.12.11, 51233.12.38, 51233.12.9, 51233.11.35

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3722
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 167