Земеделска земя

Начална цена: 8320.00 лв. Покажи в EUR

8203 кв.м., Невша

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 10:50
Публикувана на: 21.01.2020 14:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 51233.83.3 /пет, едно, две, три, три, точка, осем, три, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Невша, Община Ветрино, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-1078/10.05.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Невша, местност "Емшемлик", с площ от 8203 /осем хиляди и двеста и три/кв.м.; предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/; при съседи: 51233.83.47, 51233.83.10, 51233.83.11, 51233.83.4, 51233.83.38

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3722
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 167