Къща

Начална цена: 68400.00 лв. Покажи в EUR

201 кв.м., АЙТОС

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 11:30
Публикувана на: 23.01.2020 08:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ДВОРНО МЯСТО съставляващо 1/2 ид.ч /една втора идеална част/ от неурегулиран поземлен имот № 3803 /три хиляди осемстотин и три/ в кв.226 /двеста двадесет и шест/ по плана на гр.Айтос с площ от 595 кв.м/ петстотин деветдесет и пет квадратни метра/, при граници: улица и поземлени имоти № 3802, 3801, 3800, 3798, 3795, 3794, 3793 и 3804, ведно с построените в гореописания поземлен имот масивна жилищна сграда, представляваща северен калкан, състояща се от гаражен етаж на площ от 55,36 кв.м/ петдесет и пет цяло и тридесет и шест стотни/, първи жилищен етаж със застроена площ от 73 кв.м/ седемдесет и три квадратни метра/ и втори жилищен етаж със застроена площ от 73 кв.м/ седемдесет и три квадратни метра/, второстепенна сграда и стопанска постройка, за който имот е отреден УПИ V-3803 / пети за имот планоснимачен номер три хиляди осемстотин и три/в кв.226 /двеста двадесет и шест/ по плана на гр.Айтос, целия с площ от 600 кв.м, с неуредени регулационни сметки за 5 кв.м, при граници за целия имот : улица и УПИ № VI -3802, VII-3801, X -3798, VIII- 3800, X -3798, II -3795, 3793 и 3794 и IV -3804.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181