Тристаен апартамент

Начална цена: 41920.00 лв. Покажи в EUR

106 кв.м., ХАРМАНЛИ
ж.к. Тракия бл. 19, ет.3, ап.7

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 13:00
Публикувана на: 23.01.2020 09:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 77181.12.116.1.7 /седем седем едно осем едно. едно две. едно едно шест. едно. седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-9/23.03.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК с адрес на имота: гр. Харманли, ж.к. "Тракия", бл. 19 /деветнадесет/, ет.3 /три/, ап.7 /седем/, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/ , разположена в поземлен имот с идентификатор 77181.12.116 /седем седем едно осем едно. едно две. едно едно шест/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по скица: 106.00 кв.м /сто и шест квадратни метра/ и прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 /три/ с площ от 18,18 кв.м /осемнадесет цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, ведно с 5,71 % /пет цяло и седемдесет и една стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 77181.12.116.1.8, под обекта: 77181.12.116.1.4, над обекта: 77181.12.116.1.10; при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485, ал. 4 от ГПК в размер на 41 920 лв. (четиридесет и една хиляди деветстотин и двадесет лева).

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208