Земеделски имот

Начална цена: 56016.00 лв. Покажи в EUR

7553 кв.м., СВИЛЕНГРАД
местност МУМНЕВО

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 14:30
Публикувана на: 23.01.2020 14:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.135.37 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, сто тридесет и пет, точка, тридесет и седем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: местност МУМНЕВО, с площ от 7553,00 кв.м. (седем хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска; с начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 6 (шестта), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 65677.135.885, ПИ с идентификатор № 65677.135.6, ПИ с идентификатор № 65677.135.128, ПИ с идентификатор № 65677.135. и ПИ с идентификатор № 65677.305.36, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 492, ал. 2 от ГПК във връзка с чл.485 от ГПК е в размер на 56016,00 лв. (петдесет и шест хиляди и шестнадет лева);

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208