Търговски имот

Начална цена: 15696.00 лв. Покажи в EUR

738 кв.м., МОНТАНА
ул."Индустриална" №27

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 28.01.2020 до 28.02.2020
Обявяване на: 02.03.2020 10:30
Публикувана на: 23.01.2020 15:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.5.110 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Индустриална № 27, вид на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, площ 738 кв.м., квартал 10, парцел III, при съседи на поземления имот: 48489.5.109, 48489.5.46, 48489.5.111, 48489.5.112, 48489.5.103, а по документ за собственост представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III отреден за КОО от квартал 10 по регулационния план на град Монтана – СПЗ /Стара промишлена зона/, одобрен със Заповед № 634 от 25.04.1972 г. и изменен със Заповед № 388/14.03.2005 г. на Кмета на Община Монтана, целия с площ от 740 кв.м., при съседи: от изток – улица „Индустриална“, от юг – УПИ VI, УПИ IV отреден за КОО, от запад – УПИ I отреден за гаров район, и от север УПИ II, отреден за КОО и газстанция, всички от кв. 10 по плана на гр. Монтана, с административен адрес: гр. Монтана, ул. Индустриална № 2; 500/738 ид.ч. от поземления имот са собственост на ипотекарния длъжник МОНТКОМЕРС ООД – гр.Монтана, а 240/738 ид.ч. от поземления имот са собственост на „Ахат“ ЕООД, гр.Монтана – придобити след учредяване на договорна ипотека,

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3309
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 140