Земеделска земя

Начална цена: 220.00 лв. Покажи в EUR

3598 кв.м., Огоя
с.Огоя, община Своге, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 27.02.2020 09:00
Публикувана на: 24.01.2020 12:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. 1/20 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 53374.104.1, съгласно скица №15-428502/17.05.2019г., находящ се в с. Огоя, община Своге, София област, съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-217/25.01.2018г., последно изменение – няма, адрес на поземления имот – Дедова Лака, с  площ по скица от 3 598.00 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия – 9, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 104001, при съседи: 53374.176.22, 53374.104.957, 53374.104.35, 53374.103.957 и с описание по документ за собственост: Ливада от 3.598 дка, девета категория, местност Дедова лака, имот №104001 по картата на землището, при граници /съседи/: №001893- дървопроизв. пл. на Държавно лесничейство, №104002- пасище, мера насл. на кметство с. Огоя, №001957- Водно течение на Водни течения; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 220 лв. /двеста и двадесет лева/.    

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181