Земеделска земя

Начална цена: 380.00 лв. Покажи в EUR

3035 кв.м., Огоя
с.Огоя, община Своге, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 27.02.2020 09:00
Публикувана на: 24.01.2020 13:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

8. 1/20 идеална част от Поземлен имот с идентификатор 53374.181.32, съгласно скица №15-428471/17.05.2019г., находящ се в с. Огоя, община Своге, София област, съгласно кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-217/25.01.2018г., последно изменение – няма, адрес на поземления имот – Говежди дол, с  площ от 3 034.00 кв.м., трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – иглолиста гора, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – 181032, при съседи: 53374.103.3 и 53374.181.39 и с описание по документ за собственост: Иглолистна гора от 3.035 дка, местност Градище, имот №181032 по картата на възстановената собственост на землището, при граници /съседи/: №002036-пасище, мера на същ. частна собственост, №181039- дървопроизводствена пл. на МЗГ-ДЛ; На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 380 лв. /триста и осемдесет лева/.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181