Къща

Начална цена: 242971.20 лв. Покажи в EUR

318 кв.м., ВАРНА
Манастирски Рид

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 05.03.2020 09:00
Публикувана на: 24.01.2020 16:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор No 10135.2517.2033 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, едно, седем, точка, две, нула, три, три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-3075/20.11.2012 г. на Началника на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, Община Варна, област Варна, район Приморски, СО "Манастирски Рид, Бялата чешма и дъбравата", местност Манастирски Рид, с площ по скица 451 кв.м. (четиристотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5172033 (пет милиона сто седемдесет и две хиляди и тридесет и три), при съседи: поземлени имоти с идентификатори No No 10135.2517.9651, 10135.2517.2032, 10135.2517.2031, който имот е описан по документ за собственост като поземлен имот 2033 (две хиляди тридесет и три) по кадастралния план на местност Манастирски Рид от 1990 г., ведно с построената в имота сграда с идентификатор 10135.2517.2033.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, едно, седем, точка, две, нула, три, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, кв. Виница, "Манастирски Рид", със застроена площ от 106 кв.м. (сто и шест квадратни метра), брой етажи: 3 (три), предназначение: вилна сграда - еднофамилна, състояща се по документ за собственост от партерен етаж: входен коридор, баня-тоалет, кухня, спалня, хол и две тераси и стълбище към втория етаж, състоящ се от : коридор, баня-тоалет, спалня, втора бяна-тоалет, кухня, спалня, хол и две тераси и гараж със застроена площ от 35 кв.м. (тридесет и пет квадратни метра). Зад къщата са изпълнени допълващо застрояване - външна беседка - лятна кухня и складови помещения от дървен материал и плексигластови стъкла, без представени строителни документи.

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3326
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 147