Парцел

Начална цена: 24840.00 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., ВАРНА
м-т Сълзица

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Дарина Славова Сербезова - Славова
Срок: от 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 05.03.2020 09:10
Публикувана на: 24.01.2020 16:42

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор No 10135.3505.260 (едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, нула, пет, точка, две, шест, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК , последно изменение със заповед: КД-14-03-2285/03.09.2012 г. на Началника на СГКК-Варна, с адрес на поземления имот: гр. Варна, Община Варна, област Варна, район Младост, с.о. Сълзица, площ от 600 кв.м. (шестстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: урабанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори No No 10135.3505.1141, 10135.3505.1285, 10135.3505.1033, 10135.3505.1111, ведно с построената в имота сграда с идентификатор No 10135.3505.260.1 (едно, нула, едно, три, пет, точка, три, пет, нула, пет, точка, две, шест, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-03-471/16.02.2012 г. на Началника на СГКК-Варна, с адрес на сградата: гр. Варна, район Младост, с.о. Сълзица, със застроена площ от 37 кв.м. (тридесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, без представени строителни книжа

ЧСИ

Име: Дарина Славова Сербезова - Славова
Служебен номер: 893
Телефон: 000
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Дарина Славова Сербезова - Славова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3395
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 149