Земеделска земя

Начална цена: 2557.00 лв. Покажи в EUR

3701 кв.м., Николаевка
с. Николаевка, общ. Суворово, м-т "Височината"

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 15:00
Публикувана на: 25.01.2020 21:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 078036 /нула седем осем нула три шест/ по плана на землището на с.Николаевка, община Суворово, област Варна. ЕКАТТЕ 51584 /пет едно пет осем четири/, в местността „ВИСОЧИНАТА”, с площ 3 701 кв. м., с начин на трайно ползване: ВРЕМЕННО НЕИЗПОЛЗВАЕМА НИВА, категория на земята при неполивни условия: ДЕВЕТА, при граници: ПИ № 078033 - Временно неизползваема нива; ПИ № 078034 - Временно неизползваема нива; ПИ № 078037 - Временно неизползваема нива; ПИ № 078019 - Временно неизползваема нива; ПИ № 078015 - Нива и ПИ № 078016 - Временно неизползваема нива. Имотът е образуван от разделянето на поземлен имот № 078018. Върху имота има следните ограничения: Право на преминаване за ПИ № 078033. Право на преминаване през ПИ № 078035. ПИ № 078034 и ПИ № 078037. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 2 557 лв. /две хиляди петстотин петдесет и седем лева/.

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3826
  • Продажба на МПС: 260
  • Продажба на имущество: 193