Земеделска земя

Начална цена: 2073.00 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Николаевка
с. Николаевка, общ. Суворово, м-т "Пепелище"

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 15:00
Публикувана на: 25.01.2020 21:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 074045 /нула седем четири нула четири пет/ по плана на землището на с. Николаевка, община Суворово, област Варна, ЕКАТТЕ 51584 /пет едно пет осем четири/, в местността „ПЕПЕЛИЩЕ", с площ 3 000 кв. м„ с начин на трайно ползване: ЗАТРЕВЕНА НИВА, категория на земята при неполивни условия: за 2 990 /две хиляди деветстотин и деветдесет/ кв.м. - ТРЕТА, за 10 /десет/ кв.м.. - СЕДМА, при граници: ПИ № 074044 - Затревена нива; ПИ № 074049 – Затревена нива; ПИ № 074050 – Затревена нива; ПИ № 074052 – Затревена нива; ПИ № 074053 – Затревена нива. Имотът е образуван от разделянето на поземлен имот № 074052 и се продава, като комплекс. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 2 073 лв. /две хиляди седемдесет и три лева/.

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3822
  • Продажба на МПС: 260
  • Продажба на имущество: 193