Магазин

Начална цена: 27979.20 лв. Покажи в EUR

68 кв.м., СМОЛЯН
ул. "Наталия" № 7, вх. Б, партер

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Здравка Костадинова Тонева
Срок: от 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 05.03.2020 10:00
Публикувана на: 27.01.2020 09:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.2.1 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, точка две точка едно), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ №7, вх. „Б“, ет. 0, с предназначение за търговска дейност, със застроена площ 68.38 кв.м. (шестдесет и осем цяло тридесет и осем квадратни метра), състоящ се, съгласно акт за собственост, от склад с площ 28.29 кв.м. (двадесет и осем цяло двадесет и девет квадратни метра), търговско помещение от 25.88 кв.м. (двадесет и пет цяло и осемдесет и осем квадратни метра) и тоалетни помещения с площ 3.38 кв.м. (три цяло тридесет и осем квадратни метра), находящ се на партерен етаж в жилищен блок „Извор 2“ (две), представляващ по кадастралната карта сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.921.76 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест), при съседи на обекта по кадастралната карта: на същия етаж – няма посочен обект, под обекта – няма посочен обект и над обекта - обект с идентификатор 67653.921.76.2.3 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, точка две точка три), съгласно схема №12236/18.07.2012г., издадена от СГКК-СМОЛЯН и съседи по документ за собственост: от север – двор, от юг – улица, от запад – междублоково пространство и от изток – стълбище на жилищен блок, ВЕДНО с 2.29 % (две цяло и двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ, съгласно Заповед №416/19.04.2004г. на Кмета на Община Смолян, урегулиран поземлен имот V (пети) – жилищен блок, квартал 65 (шестдесет и пет) по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково.

Тип строителство

  • Панел

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Здравка Костадинова Тонева
Служебен номер: 916
Телефон: 0879 99 88 80 0301 621 21
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, бул. България №20А, вх.А, ет.5, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Здравка Костадинова Тонева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208