Тристаен апартамент

Начална цена: 37600.00 лв. Покажи в EUR

82 кв.м., Пампорово
к-с Сидър Хайтс 2

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 25.03.2020 10:00
Публикувана на: 29.01.2020 10:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № Е 13 (буква "е", тринадесет), който самостоятелен обект е с идентификатор 80371.173.28.2.62 (осемдесет хиляди триста седемдесет и едно, точка, сто седемдесет и три, точка, двадесет и осем, точка, две, точка, шестдесет и две), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД - 18 - 57 от 28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с адрес: гр. Чепеларе, п.к. 4870, к.к. Пампорово, вх. Е, ет. 7, ап. 13, със застроена площ от 82,20 (осемдесет и две цяло и двадесет стотни) кв.м., състоящ се от антре, една всекидневна/ кухня, две спални, две бани с тоалетни и две тераси, находящ се във вход "Е" (буква "е"), на ниво седем, съгласно одобрен архитектурен проект - кота 1617,90 (хиляда шестстотин и седемнадесет метра и деветдесет сантиметра), при граници: от югоизток - свободна площ, от северозапад - свободна площ, от североизток- ап. F 19, югозапад - ап. Е 14 и общи коридор и стълбище, отгоре - ап. Е 16 и отдолу - ап. Е 10, а по кадастрална схема при граници и съседи: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатори 80371.173.28.2.63 и 80371.173.28.2.60, под обека – обект с идентификатор – 80371.173.28.2.56 и над обекта – 80371.173.28.2.65, ведно със съответстващите на апартамента 13,97 (тринадесет цяло и деветдесет и седем стотни) кв.м. идеални части от общите части на сградата, и ведно със съответстващите му идеални части от правото на строеж за сградата върху урегулирания поземлен имот, който самостоятелен обект се намира в жилищна сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.173.28, с търговско наименование "Сидър Хайтс II (две)", к.к. Пампорово, построена съгласно одобрен на 12 октомври 2005г. архитектурен проект и Разрешения за строеж № 37/ 09.06.2005г. и № 87/ 13.10.2005г., издадени от Главен архитект на община Чепеларе, за която сграда има подписан Акт "Образец № 15", построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI - 173020, 173021 /единадесети, отредени за имоти планоснимачни номера сто седемдесет и три хиляди и двадесет, и сто седемдесет и три хиляди двадесет и едно/ - за жилищно строителство, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 88 от 24.03.2005г. на Кмета на Община Чепеларе, находящ се в к.к. Пампорово, Община Чепеларе, Област Смолян, който урегулиран поземлен имот е с идентификатор 80371.173.28 /осемдесет хиляди триста седемдесет и едно, точка, сто седемдесет и три, точка, двадесет и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД- 18- 57 от 28.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК - София, целият с площ по документ за собственост и по кадастралната карта от 6021 кв.м. /шест хиляди двадесет и един квадратни метра/ при граници: имот № 173019 - улица, имот № 173022 - ливада на РПК "Николка", имот № 218008 - иглолистна гора на наследници на Шина Сивкова Иванкехайова, УПИ VI - 173009, 17310 - База за отдих, имот № 173012 - хотел Панорама, УПИ XII - 173027 - за вилно селище и с граници по кадастралната скица - имот с идентификатор 218.8, имот с идентификатор 173.10, имот с идентификатор 173.12, имот с идентификатор 173.15, имот с идентификатор 173.27, имот с идентификатор 173.19, имот с идентификатор 173.22

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181