Тристаен апартамент

Начална цена: 37368.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., Пампорово
к-с Сидър Хайтс

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 25.03.2020 10:00
Публикувана на: 29.01.2020 10:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Апартамент № D15 (латинско "Д", число "петнадесет"), със застроена площ от 85.80 (осемдесет и пет цяло и осемдесет стотни) кв.м. състоящ се от една всекидневна, две спални, коридор, два санитарни възела, две тераси, намиращ се на осмо ниво, при граници изток-празно пространство, запад-апартамент D16, север - апартамент D14, юг - апартамент С13, отгоре-апартамент D20, отдолу- D10, както и съответстващите на апартамента 14.59 (четиринадесет цяло и петдесет и девет стотни) кв.м като процент идеални части от общите части на сградата, и заедно с правото на строеж върху съответния процент идеални части от земята, който апартамент се намира в жилищна сграда "Сидър Хайст", вх. "Д", находяща се в к.к. Пампорово, община Чепеларе, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІ – 173020,173021 /УПИ единадесет – едно, седем, три, нула, две, нула, едно, седем, три, нула, две, едно/ в кв.173 /сто седемдесет и три/ по плана на к.к Пампорово, Община Чепеларе, обл. Смолян, целият с площ по графични данни съгласно приложено към нотариалното дело Удостоверение - изх. № 2600-349 (1)/ 08.06.2006г. на Община Чепеларе от 5 921 кв.м /пет хиляди деветстотин двадесет и един кв.м./, а съгласно документ за собственост – 6 021 кв.м. /шест хиляди двадесет и един квадтратни метра/ при граници имоти: № 173019 - улица, № 173022 - ливада на РПК "Николка" № 218008 - иглолистна гора на наследници на Шина Сивкова Иванкехайова, УПИ VІ -173009,173010 - База за отдих, №173012 - хотел Панорама, УПИ ХІІ - 173027- За вилно селище, който имот е идентичен съгласно уведомление изх. № 20-49430/22.08.2016 г. на АГКК със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.173.28.1.86 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, три, точка, две, осем, точка, едно, точка, осем, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Чепеларе, к.к. Пампорово, вх. D, ет.7, ап. 15, с предназначение: жилище, апаратамент, на едно ниво, с площ от 85.80 кв.м. (осемдесет и пет цяло и осемдесет стотни квадртани метра), находящ се в сграда № 1(едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.173.28 (осем, нула, три, седем, едно, точка, едно, седем, три, точка, две, осем), при граници и съседи съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж – 80371.173.28.1.87, 80371.173.28.1.84, 80371.173.28.1.85 и 80371.173.28.1.90, под обекта – 80371.173.28.1.74 и над обекта – 80371.173.28.1.91

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181