Двустаен апартамент

Начална цена: 32024.00 лв. Покажи в EUR

92 кв.м., Проглед
м. Томов чучур, к-с Роял Лодж

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 25.03.2020 10:00
Публикувана на: 29.01.2020 11:25

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда - АПАРТАМЕНТ № А – 31 („А“ - тридесет и едно), с идентификатор 58517.35.19.1.61 (пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет, точка, едно, точка, шест, едно) по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: общ. Чепеларе, с. Проглед, п.к. 4871, "Томов чучур", вх. А, ет. 3, ап. 31, а по документ за собственост находящ се на 3 (трети) етаж в секция „А“ от Ваканционен апартаментен комплекс в м. "Томов чучур", с. Проглед, общ. Чепеларе, с площ по документ за собственост от 92,47 кв.м. (деветдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м., а по скица с площ от 58.51 кв.м. (петдесет и осем цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня със склад, баня с тоалетна, антре и две тераси, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж - имот с идентификатор 58517.35.19.1.62, под обекта - 58517.35.19.1.35, над обекта - 58517.35.19.1.89, заедно с 0.68% (нула цяло и шестдесет и осем стотни процента) идеални части от общите части на сгради А и В латинско и толкова идеални части от правото на строеж върху Урегулиран поземлен имот I – 35019 (първи за имот планоснимачен номер тридесет и пет хиляди и деветнадесет), в който е построен апартаментния комплекс, находящ се в землището на село Проглед, местността „Томов Чучур“, община Чепеларе, област Смолян, който имот по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК е с идентификатор 58517.35.19 (пет, осем, пет, едно, седем, точка, три, пет, точка, едно, девет), с площ по нотариален акт от 5 962 (пет хиляди деветстотин шестдесет и две) кв.м., а по скица - от 5 696 (пет хиляди шестотин деветдесет и шест) кв.м.,трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид застрояване, при съседи по скица: имоти с идентификатори 58517.35.21, 58517.209.1, 58517.35.20, 58517.35.14, 58517.35.18, 58517.35.34, 58517.35.15, 58517.35.13, 58517.35.18 и 58517.209.1

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208