Етаж от къща

Начална цена: 23587.00 лв. Покажи в EUR

111 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
ул. Васил Дечев 60

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Соня Георгиева Димитрова
Срок: от 24.02.2020 до 24.03.2020
Обявяване на: 25.03.2020 10:00
Публикувана на: 29.01.2020 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.240.1065.1.3 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, нула, точка, едно, нула, шест, пет, точка, едно, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Чепеларе, ул. "Васил Дечев" № 60, ет. 2, находящ се в сграда с идентификатор 80371.240.1065.1, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по кадастрална карта от 111.00 кв.м. (сто и единадесет квадратни метра), при граници и съседи: на същия етаж - няма, по обекта - самостоятелен обект с идентификатор 80371.240.1065.1.2, над обекта - няма, ведно с 1/3 ид.ч. (една трета идеална част) от избените помещения на сграда, със съответната идеална част от правото на собственост върху общите части на сградата ведно с 1/3 ид.ч. (една трета идеална част) от правото на собственост върху поземления имот, в който се намира сграда с идентификатор 80371.240.1065.1, съставляващо поземлен имот с идентификатор 80371.240.1065 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, нула, точка, едно, нула, шест, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ по кадастрална карта от 268 кв.м. (двеста шестдесет и осем квадратнни метра), а по документ за собственост от 250 кв.м. (двеста и петдесет квадратни метра) , с трайно предназначение - урбанизирана територия и с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, при граници и съседи на поземления имот - имоти с идентификатори 80371.240.9094, 80371.240.1063, 80371.240.1064, 80371.240.9099 и 80371.240.1066.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Соня Георгиева Димитрова
Служебен номер: 917
Телефон: 030162087;030162093
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Соня Георгиева Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181