Парцел

Начална цена: 78240.00 лв. Покажи в EUR

8508 кв.м., Логодаж
местност “Скорушата”, село Логодаж

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 18.03.2020 11:00
Публикувана на: 01.02.2020 16:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е поземлен имот с № 250032 / двеста петдесет хиляди и тридесет и две/ с площ 8508 кв. м. /осем хиляди петстотин и осем квадратни метра/, начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, местността “Скорушата”, в землището на село Логодаж, общ. Благоевград, обл. Благоевград, който поземлен имот е образуван от имот с пл. №250026 /двеста и петдесет хиляди и двадесет и шест/ и имот с пл. №250027 /двеста и петдесет хиляди и двадесет и седем / по плана на замеразделянето на с.Логодаж, община Благоевград, който имот съгласно Решение ОД-9/25.09.2007 г. на Областна Дирекция “Земеделие и гори” Благоевград е с променено предназначение – за изграждане на обект “ Жилищно строителство”, при граници и съседи на имота съгласно скица изх. № ф00742/05.12.2007 г. издадена от ОБСЗГ Благоевград: път, нива с пл. №250019, нива с пл. №250023, нива с пл. №250028, нива с пл. №250029. Имотът се намира на около 2000 м вляво по отбивката за язовир Логодаж, непосредствено преди влизането в село Логодаж откъм Благоевград. Имотът е точно преди началото на Гръчка махала до язовира. Района не е презастроен и е с прекрасен изглед към язовира, предпочитано място за отдих на много граждани от Благоевград. Пътят до оценявания имот е асфалтиран. Приблизителни координати: 41°58'51.87"С, 22°57'36.39"И. Имотът е с лек наклон на североизток от пътя за махалата към язовира. До имота няма електроснабдяване и водоснабдяване. В момента на огледа имота не се обработва, не е ограден и не е застроен. ОБЯВЕНАТА ЦЕНА Е БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС, КАТО НА ОСНОВАНИЕ чл. 45 от ЗДДС СДЕЛКА СЕ ЯВЯВА ОБЛАГАЕМА ДОСТВКА. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Екстри

  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4036
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196