Производствен имот

Начална цена: 250160.00 лв. Покажи в EUR

4964 кв.м., Логодаж

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 18.03.2020 11:30
Публикувана на: 01.02.2020 16:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /първи/, с обща площ 4 964 кв.м. / четири хиляди деветстотин шестдесет и четири квадратни метра/, находят се местността Цацовци, по плана на с. Логодаж. общ. Благоевград, ВЕДНО с изградения в имота обект, представляващ „ЦЕХ за производство на гъби - култивиранн печурки", съгласно разрешение за строеж № 171/12.06.2003r. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 128/08.09.2004г. издадени от Главният архитект на Община Благоевград, с обща застроена площ от 1313,76 кв.м. /хиляда триста и тринадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, представляващ бивш овчарник. ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно удостоверение за идентичност изх. № Б-02- 779/23.08.2007 г. издадено от ОСЗГ Благоевград, представлява имот № 054009 /нула петдесет и четири хиляди и девет/ по КВС за землището на с. Логодаж, при съседи съгласно скица: имот № 000705, имот № 054004, имот № 054026, имот № 054008, имот № 054025. ЗЕМЯ Самото дворно място е с наклонен характер, терасирано е, с подпорна стена с височина до 1 м, като дворното място е оградено с ограда от масивен, бетонов ивичен фундамент и метална – от ромбовидна мрежа. Мястото е водоснабдено и електрифицирано с трифазен ток и трафопост, изпълнен е и канализационен колектор от бетонови тръби Ф300 за отвеждане на мръсните води. Изпълнена е вертикална планировка с бетоново и асфалтово покритие и бетонови площадки. Пътя, стигащ до обекта на оценка е асфалтиран в по-голямата си част. На около 600 м има автобусна спирка. СГРАДИ: УПИ I с обща площ от 4 964 кв.м., находящ се в м. Цацовци, по плана на с. Логодаж. общ. Благоевград, ВЕДНО с изградения в имота обект, представляващ ЦЕХ за „производство на гъби - култивиранн печурки", съгласно разрешение за строеж № 171/12.06.2003r. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 128/08.09.2004г. издадени от Главният архитект на Община Благоевград, с обща застроена площ от 1313,76 кв.м., представляващ бивш овчарник. ведно с всички подобрения и приращения в имота. В ПИ е било обособено основното производство на гъби, като в производствено складовата сграда от 1313,76 кв.м са изградени 8 зали за гъби, общ коридор, СГП, офис. Конструкцията е смесена – метална и дървена с тухлени и газобетонни стени. Пода е на армиран бетон и мозайка, а стените на варова мазилка.Тавана е с перлитобетонова плоча, стените са с топлоизолация. Покривът е дървен с керемиди. Нсв=2,60 м. Изпълнени са ОиВ инсталации – вентилационни с-ми за всяка камера, но вече не работят. Сграда енергийно стопанство – 110 кв. м. е със ст.бетонова к-ция и тухлени стени на мазилка с дървен покрив и керемиди. Нсв=3,00 м. Тук са монтирани котела за затопляне, генератор и водо-охладителна машина. Водоема е с площ 61 кв. м. – ст.бетонов с дълбочина 2 м. Битовата сграда – 67 кв. м. е със ст.бетонова к-ция и тухлени стени. Покривът е дървен с керемиди. Пода в стаите е на мозайка и теракот, стените са на мазилка и фаянс. Обособени са столова, съблекалня, баня, сан.възли – 2 бр, стая за пазача. Имотът се намира на 13 км. западно от Благоевград, на около 600 м отклонение по пътя за Република Македония, в с. Логодаж, в близост до язовира на селото. До обекта на оценка се достига по асфалтиран път и малка макадамова отсечка от 200 м. Инженерна инфраструктура на района:  Водопровод ДА  Канализация ДА  Електрификация ДА  Топлофикация и/или газификация НЕ  Улична мрежа с трайни пътни настилки ДА Развитие на района: - развиващ се. Транспортна достъпност: - добра Поддържане: - средно Привлекателност: - средна Тенденции на развитие: - задържане и спад на пазарните цени на имоти от оценявания вид Пазарно предлагане: - умерено на собственост от оценявания вид . ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4020
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 196