Производствен имот

Начална цена: 77600.00 лв. Покажи в EUR

2761 кв.м., Логодаж

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 18.03.2020 11:30
Публикувана на: 01.02.2020 16:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е: 1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ /втори/, с обща площ 2 761 кв.м. /две хиляди седемстотин шестдесет и един квадратни метра/, по плана на с. Логодаж, общ.Благоевград, ведно с изградения в имота обект представляващ „ЦЕХ за производство и компост", съгласно разрешение за строеж № 172/12.06.2003г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 129/08.09.2004г. издадени от Главният Архитект на Община Благоевград, с обща застроена площ от 693.76 кв.м. /шестстотин деветдесет и три цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра/, представляващ бивш обор и при съседи на УПИ: изток- УПИ I и обслужващ път, запад-свободна площ, север- шкарп, юг- УПИ ІІІ, ведно с всички подобрения и приращения в имота, който имот съгласно удостоверение за идентичност изх. № Б-02-780/23.08.2007г. издадено от ОСЗГ – Благоевград, представлява имот № 054008 /нула петдесет и четири хиляди и осем/ по KВC за землището на с. Логодаж. при съседи съгласно скица: имот№ 054026, имот 054009, имот № 054025. имот № 054011, имот № 054012, имот № 054027, имот № 054021 и имот № 054007. ЗЕМЯ Самото дворно място е с наклонен характер, терасирано е, с подпорна стена с височина до 1 м, като дворното място е оградено с ограда от масивен, бетонов ивичен фундамент и метална – от ромбовидна мрежа. Мястото е водоснабдено и електрифицирано с трифазен ток и трафопост, изпълнен е и канализационен колектор от бетонови тръби Ф300 за отвеждане на мръсните води. Изпълнена е вертикална планировка с бетоново и асфалтово покритие и бетонови площадки. СГРАДИ: В парцел ІІ е обособено основното производство на компост, като в производствено складовата сграда за компост с ЗП от 342 м2 са обособени склад за материали с битовки, камера за пастьоризиране и склад за зареждане с компост. Конструкцията е смесена – метална, дървена и ст.бетонова с тухлени стени и дървен или метален покрив. Пода е на бетон, мозайка или теракот, а сетните са на мазилка и фаянс. Нсв=3,60 м. Металният навес /компостна площадка/ със ЗП от 360 м2 е с метална конструкция от 2Т-профилни колони и греди с покривна конструция от вълнообразна полимеризирана ламарина. Височината й е 6 м. Пода е ст.бетонов. Имотът се намира на 13 км. западно от Благоевград, на около 600 м отклонение по пътя за Република Македония, в с. Логодаж, в близост до язовира на селото. До обекта на оценка се достига по асфалтиран път и малка макадамова отсечка от 200 м. Инженерна инфраструктура на района:  Водопровод ДА  Канализация ДА  Електрификация ДА  Топлофикация и/или газификация НЕ  Улична мрежа с трайни пътни настилки ДА Развитие на района: - развиващ се. Транспортна достъпност: - добра Поддържане: - средно Привлекателност: - средна Тенденции на развитие: - задържане и спад на пазарните цени на имоти от оценявания вид Пазарно предлагане: - умерено на собственост от оценявания вид . ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛЧИНАТА ПРОДАН! Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Благоевград, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4037
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196