Производствен имот

Начална цена: 89924.40 лв. Покажи в EUR

259 кв.м., Якоруда
местност „Якорудчица”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 20.03.2020 09:00
Публикувана на: 01.02.2020 16:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан са: 1. НИВА с площ от 1.488 /един декар четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/ декара, находяща се в местността „Якорудчица” в землището на град Якоруда, представляващ имот №034058 /нула, три, четири, нула, пет, осем/, при граници и съседи – имот №034055 полски път на община Якоруда, имот №034072 нива на „Емайл-2002” ООД, имот №034059 пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №034057 нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, ведно с 2. Двуетажна промишлена сграда, представляваща Дървопрера-ботващо предприятие с РЗП 259.11 кв.метра /двеста петдесет и девет цяло и единадесет квадратни метра/, построена в ПИ 034058 /нула три четири нула пет осем/ пл. № 58 /петдесет и осем/ в квартал 34 /тридесет и четири/ по плана на град Якоруда в местност „Якорудчица” в землището на град Якоруда област Благоевград с площ от 1.488 дка. /един декар четиристотин осемдесет и осем квадратни метра/, при съседи на имота - имот №034055 полски път на община Якоруда, имот №034072 нива на „Емайл-2002” ООД, имот №034059 пасище мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №034057 нива на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. НИВА с площ от 1.488 декара, находяща се в местността „Якорудчица” в землището на град Якоруда, представляващ имот № 034058. От западна страна имота е ограден с ограда от поцинкована ламарина, а от южна страна имота е с малка масивна ограда и стоманена плъзгаща врата, както и граничи с дълга двуетажна монолитна постройка. От другите си страни имота няма ограда. Настилката в имота е бетонова. СГРАДА - Характеристика на сградата Сградата е построена съгласно стр.разрешение № 18/29.7.2008 г като Двуетажна промишлена сграда, представляваща Дървопреработващо предприятие със ЗП от 195 м2 и РЗП от 259,11 м2. В по-голямата си застроена площ сградата е едноетажна, промишлена, като в южната си част е обособен двуетажен блок, представлаващ на първи етаж гараж със санитарен възел, а на втори етаж с подход по външно стълбище е обособена административна част от 2 стаи и санитарен възел. Фасадите са довършени: за двуетажната част – с минерална мазилка върху цялостна външна топлоизолация и цокъл с облицовка от камък, а за едноетажната – с обикновена мазилка и латекс. Предназначение и етажност В по-голямата си застроена площ сградата е едноетажна, промишлена, като в южната си част е обособен двуетажен блок, представлаващ на първи етаж гараж със санитарен възел, а на втори етаж с подход по външно стълбище е обособена административна част от 2 стаи и санитарен възел. Етажите се свързват със стоманобетонова стълба с настилка от замазка. Стаите на административната част са с теракот по под и шпакловка с латекс по стени или фаянс в сан.възел. В гаража пода е на ст.бетон, стените са на мазилка. В сан.възел е на теракот и фаянс. В промишления цех пода е на ст.бетон, стените са на мазилка. Вратите на 2-етажната част са дървени, прозорците са алеминиеви. За цеха липсват големи врати. Година на построяване 2010 г. Конструкция Конструкцията на двуетажната сграда е стоманобетонова с тухлени стени, а на едноетажната сграда е стоманени колони, стъпващи на ст.бет.фундамент с тухлени стени. Покривът е скатен, дървен, покрит с керемиди за двует.част и стоманени триъгълни греди, стъпващи на стоманените колони с покритие от дървена конструкция и ЛТ-ламарина върху нея. Оценявани обекти – Двуетажна промишлена сграда Инсталации Водоснабдяване, канализация, осветителна ел. инсталация. Състояние на обекта Добро състояние към момента на огледа. Развитие на микрорайона: развит.  Транспортна достъпност: незадоволителна.  Поддържане: лошо.  Привлекателност: незадоволителна.  Тенденции на развитие на пазарните цени на имотите от оценявания вид: тенденциите са за задържане на цените.  Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: слабо.  Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: слабо.  Инженерната инфраструктура на района: липсва. • Водопровод и канализация ■ Не • Електрификация ■ Да • Газификация ■ Не • Улична мрежа с трайни пътни настилки ■ Не Имотътите се намират северозападно на около 300 м от регулацията /бивш стопански двор/ на Якоруда и на около 200 м от ж.п.линиято Разлог-Велинград, минаваща северно от Якоруда, в район с построени предимно селскостопански сгради. Пътищата около на 900 м от обекта на оценка не са с трайна асфалтирана настилка. Екологичната обстановка е нормална. Районът е без изградена инженерна инфраструктура. Приблизителни координати: 42°01'12.1"N 23°39'24.1"E; 42.020016, 23.656692. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН! Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4038
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196