Земеделска земя

Начална цена: 430.00 лв. Покажи в EUR

3375 кв.м., КАРНОБАТ
с. Терзийско, общ. Сунгурларе, местност "Бреста"

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Иванка Недялкова Миндова
Срок: от 17.02.2020 до 17.03.2020
Обявяване на: 18.03.2020 15:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеални части от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Терзийско ЕКАТТЕ – 72299, общ. Сунгурларе, обл. Бургас: НИВА с площ 3.375 дка (три декара триста седемдесет и пет квадратни метра), девета категория в местността „БРЕСТА“, имот № 127035 (сто двадесет и седем хиляди тридесет и пети) по плана за земеразделяне, при граници имоти: № 127027 – нива на Митьо и Желю Русеви Желеви; № 127036 – нива на Величка Минкова Жекова; № 127026 – полски път на Община Сунгурларе; № 127007 – нива на Янка Илиева Неделчева. Имотът е образуван от имот № 127006

ЧСИ

Име: Иванка Недялкова Миндова
Служебен номер: 704
Телефон: 056 810185
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул."Хан Крум" №3, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://www.ivankamindova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иванка Недялкова Миндова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4019
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 196