Земеделски имот

Начална цена: 2520.00 лв. Покажи в EUR

1712 кв.м., Алино
местност Грашища

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Наталия Благоева Дангова
Срок: от 19.02.2020 до 19.03.2020
Обявяване на: 20.03.2020 10:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00391.705.487 /триста деветдесет и едно точка седемстотин и пет точка четиристотин осемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/24.11.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местността ГРАШИЩА, село Алино, област Софийска, с площ по скица от 1712 /хиляда седемстотин и дванадесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/, номер по предходен план: 705487, при съседи: 00391.705.484; 00391.705.485 00391.255.7; 00391.255.6; 00391.705.486; 00391.800.1; 00391.705.476; 00391.705.483.

ЧСИ

Име: Наталия Благоева Дангова
Служебен номер: 793
Телефон: 0722 - 60345
E-mail: [email protected]
Адрес: Самоков, ул. Отец Паисий No1, ет.1, ап.4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Наталия Благоева Дангова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4037
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196