Склад

Начална цена: 27900.00 лв. Покажи в EUR

1002 кв.м., Джебел
гр.Джебел, общ.Джебел

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 02.03.2020 до 02.04.2020
Обявяване на: 03.04.2020 13:00
Публикувана на: 14.02.2020 11:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеална част от: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №ХІХ-442 /деветнадесети за четиристотин четиридесет и втори/, кв.58 /петдесет и осми/ по плана на град Джебел, област Кърджали, целият с площ от 1002 /хиляда и два/ кв. метра, ведно с построената в него МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА представляваща СКЛАД със застроена площ 276 /двеста седемдесет и шест/ кв.метра, състояща се от четири складови помещения и канцелария, при граници на УПИ: изток-УПИ І-886, запад-УПИ ХІІІ-442, ХХІІ-442, ХХІ-442, север-УПИ ХХV-442, юг-УПИ ХХ\/ІІ-442 и улица. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 27 900,00 /ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ ХИЛЯДИ И ДЕВЕТСТОТИН/ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ½ ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4035
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196